Vilseledande argument om vinster

halsapengar

Läkarförbundets ledning menar att det är nödvändigt med vinst i vården och att alla problem kan lösas med bättre upphandlingar, men det finns inget vetenskapligt stöd för att så är fallet. Vinsten är en del av sjukvårdens problem. Ekonomismen spiller över på den landstingsdrivna vården som tvingas förhålla sig till ett styrsystem som låter pengarna gå först. I dagens läkartidning svarar Socialistiska Läkares ordförande på läkarförbundets okritiska hållning.

Läs hela artikeln på Läkartidningens hemsida