Vi startar ett internationellt utskott!

Vår hjärtefråga, den goda och jämlika sjukvården, är viktig att lyfta även på ett globalt plan där de största hälsoklyftorna finns. Kampen mot vinster och marknadsintresse inom vården är också i högsta grad en global fråga som vi delar med socialistiska läkare över hela världen, vi behöver varandra. Därför är det dags för Socialistiska läkares internationella utskott att bildas!


Under året som gått har socialistiska läkare knutit kontakter med många vänner och föreningar på olika håll i världen. Peoples health movement, Demokratischer Ärztinnen und Ärzte (Tyskland), Tahrir Doctors (Egypten) och Socialist Health association (Storbritannien) för att nämna några. Vår förhoppning är att dessa tillsammans med flera ska fortsätta odlas och ge oss möjligheter till samarbeten i form av studiebesök, utbyte av kunskaper och stöd, för att vi tillsammans ska kunna nå en djupare förståelse för hälsosituationen på andra håll i världen. Vi tror att det också finns en stor vinning i den enkla vetskapen om att vi är många världen över som arbetar emot liknande mål.

Några medlemmar är i färd med att starta upp en blogg för att enklare knyta ihop våra kontakter med liksinnade världen runt. Andra funderar över hur studiebesök och inbjudningar till kollegor bäst kan ordnas. Vi blir gärna flera som kan hjälpas åt att tänka ut och möjligheterna är oändliga!

Hör av dig till julia@socialistiskalakare.se om du vill hjälpa till!