Temaföreläsning: Klass och Hälsa i Malmö

Socialistiska Läkare Malmö/Lund inbjuder allmänheten till diskussionskväll!

TEMA: KLASS OCH HÄLSA

Hur påverkas vår hälsa av ökade klyftor?

Samtal om den ökande barnfattigdomen i Malmö, ur ett socialt och medicinskt perspektiv.

 

Med:

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö Högskola

Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare Region Skåne

Båda två är kommissionärer i Malmökommissionen.

 

Tisdag 8 maj, klockan 18:30

Wallenberglaboratoriet, Inga Marie Nilssons gata 53 (SUS Malmö)