Etikettarkiv: klistrad

Vilka är vi och vad vill vi?

Socialistiska läkare är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med rötter som sträcker sig tillbaka till 1932 då den första föreningen för Socialistiska Läkare startades. Vi strävar efter ett klasslöst samhälle som är rättvist, jämställt och jämlikt. Vi är en feministisk förening och vi företräder inte en specifik socialism, utan snarare en mångfald av socialism(er). Det vi har gemensamt är kritik mot klassamhället och de konsekvenser för människors hälsa som detta samhälle medför.

En viktig del i ett rättvist samhälle är en god och jämlik hälso- och sjukvård. En god hälsa är en grundförutsättning för att kunna delta aktivt i samhället, trygga sin försörjning, studera, arbeta och ha en meningsfull fritid, och dessa faktorer spelar i sin tur roll för en god hälsa. Därför är det oroande att hälsoklyftorna mellan olika klasser och sociokulturella grupper ökar i Sverige.

Socialistiska läkare samarbetar i sakfrågor med organisationer eller personer som delar föreningens grundläggande värderingar.

Läs vår politiska plattform här

Bli medlem i Socialistiska Läkare

Socialistiska Läkare är en ideell förening öppen för alla som ställer sig bakom våra mål om en jämlik vård utan kommersiella intressen, bättre folkhälsa, arbetsplatsdemokrati, jämställdhet och internationell solidaritet.

Som medlem får du chansen att lära dig mer om vården och hur vi kan förändra den. Du blir som medlem inbjuden till alla våra aktiviteter runt om i landet. Vi arrangerar studiecirklar, aktioner, föreläsningar och demonstrationer från Malmö i söder till Umeå i norr. Det är en kul och spännande nätverk där det finns aktiva personer från preklin till pension och du kan välja på allt från att vara stödmedlem till att verkligen engagera dig.

Medlemsavgiften är:
student: 100kr, AT/vik UL: 250kr, ST-läkare: 400kr, specialist: 500kr, pensionerad/stödmedlem: 250kr

Är du inte läkare men vill bli stödmedlem? Du väljer i så fall ”Ej läkare”. Detta medlemskap kostar 250 kr.

Klicka här för att bli medlem. Därefter sker betalning till postgironummer: 60 99 78-2

Vi har gjort ett försök att erbjuda medlemskap via autogiro.  Detta har dock inte fungerat under det gångna året, och vi återkommer via mail när denna funktion återigen är igång. För detta behövs någon form av e-legitimation, tex mobilt bank-ID.

<<Klicka här för att starta registreringen med autogiro online>>