Stark start för Socialistiska Läkare

 

Under helgen genomfördes ett mycket välbesökt seminarium under socialistiskt forum på ABF-huset i Stockholm. Vi kommer att lägga upp bilder och video framöver. På seminariet presenterade vi vår skrift som du kan läsa här.

Panelen diskuterade framtidens vård och vad vi kan göra för att behålla en offentlig och jämlik vård för alla. Papperslösas rättigheter och genusperspektivet i vården berördes, liksom historiska tillbakablickar på hur socialistiska läkare agerat förr. Intresset var så stort att inte alla fick plats i lokalen, men efteråt fortsatte diskussionen på översta våningen med många nya och intresserade kollegor. Vi diskuterade bland annat bildandet av lokalföreningar och vår framtida verksamhet. Därefter gick vi till en närbelägen bar där vi fortsatte att diskutera politik och lära känna varandra bättre.

Under de senaste två veckorna har medlemsantalet tredubblats och medlemsantalet fortsätter att öka för varje dag. Nu har vi medlemar i över 10 städer och lokalföreningar är på väg att bildas. Detta visar på behovet av en grupp som tar frågan om privatiseringar och ojämlikheter i vården på allvar. Bli medlem du också! 

Vill du komma i kontakt med din lokalförening eller starta upp en på din ort? Kontakta info@socialistiskalakare.se.