Socialistiskt Forum 27 november


Socialistiska Läkare kommer att närvara på Socialistiskt Forum 2010 i ABF-huset i Stockholm och hålla ett seminarium med titeln

HÄLSA ÄR POLITIK

Brännkyrkarummet kl 10-11

En arbetarkvinna löper 60-80% högre risk att insjukna i eller dö av hjärtinfarkt, jämfört med en kvinna som är högre tjänsteman. Papperslösa och asylsökande får inte rätt till vård på lika villkor. Privatiseringar breder ut sig och utarmar den offentliga vården. Den utveckling vi ser urholkar hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om god vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälsa måste politiseras och lyftas bort från strikt biomedicinska synsätt. I ett samtal diskuterar vi socialistiska visioner för hälso- och sjukvården, vi analyserar vad borgarnas valseger betyder för folkhälsan de kommande åren. I samband med seminariet lanserar vi också ett skriftligt upprop för socialistiskt hälso- och sjukvård.
Medverkande:
Jan Halldin, Leg.läk., med.dr., Karolinska Institutet,
Anne Hammarström, professor och överläkare vid Umeå Universitet
Roya Hakimnia, Socialistiska läkare
Theo Bodin, Socialistiska Läkare

Efteråt ordnas samkväm på en närbelägen restaurang eller ett café för nya och gamla medlemmar!

Väl mött!