Socialistiskt Forum 2010 – Video

På socialistisk forum 2010 arrangerade Socialistiska Läkare ett mycket välbesökt seminarium. Under seminariumet diskuterades framtidens vård och hur vi kan behålla en offentlig och jämlik vård för alla. Papperslösas rättigheter och genusperspektivet i vården berördes också och vi fick även några historiska tillbakablickar på hur socialistiska läkare agerat förr.

Intresset för detta seminarium var så stort att alla inte fick plats i lokalen. På grund av detta utlovade vi att hela seminariumet skulle läggas ut på vår hemsida. Detta så att alla som inte fick plats eller som av andra skäl inte kunde närvara skulle få ta del av den intressanta diskussionen.

Medverkande: Anne Hammarström, Urban Janlert, Gunnar Ågren, Jan Halldin, Theo Bodin. Moderator: Roya Hakimnia