Socialistiska läkare i vårddebatten

Socialistiska läkare påverkar och är alltmer aktiva i debatten, två artiklar publicerade de senaste veckorna:

Läkarförbundet borde arbeta mot vårdval

”Med tanke på att det i dag saknas belägg för kvalitets- och effektivitets­vinster i de vårdvalssystem som införts inom primärvården borde Läkarförbundet se över sina riktlinjer, som inte uppdaterats sedan augusti 2009. Vidare bör man med tanke på rådande kunskapsläge arbeta för att vårdval inte införs inom specialistsjukvården.” Skriver Socialistiska läkares styrelse i en artikel i Läkartidningen.

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18207

Visa solidaritet med sjuksköterskornas krav

”Sjukvården är historiskt en hierarkisk organisation, men det kan förändras. Arbetsdelning behöver inte vara synonymt med över- och underordning. Vi arbetar tillsammans, vi tar gemensamt ansvar för patienterna och vi måste ta ansvar för varandra som arbetskamrater och medmänniskor. Nu har vi chansen att med ord och handling riva gamla murar och bryta mossiga strukturer.” Skriver Theo Bodin, ordförande i Socialistiska läkare i Dagens Medicin.

http://www.dagensmedicin.se/debatt/visa-solidaritet-med-sjukskoterskornas-krav/

Debattartikeln om att läkare borde stödja höjda läkarlöner fick mycket respons och i Dagens Medicin 16/5 följde även en intervju med Theo Bodin om ämnet (ej webbpublicerad).