Socialistiska läkare i Aten

Uppdatering från Aten 140430
Idag träffade vi Elena från organisationen Solidarity 4 All. Det är en organisation som sammanför olika solidaritetsinitiativ som startat i Grekland efter krisen. På grund av att stora delar av samhället nu inte har sjukförsäkring har det öppnat många medicinska kliniker där läkare och sjukvårdspersonal arbetar gratis för människor som annars står utanför subventionerad vård. Idag besökte vi två sådana sociala solidaritetskliniker med tillhörande apotek
Det är inspirerande att se hur människor ställer upp för varandra i lägen av svår kris, för att hjälpa hela samhället framåt. Det finns också andra solidaritetsinitiativ som bygger upp strukturer som staten lämnat i spillror, till exempel matprogram, skolor och juridisk hjälp. De vill på så sätt organisera en ny typ av samhälle där profit inte kommer först.
Folkhälsoläget i Grekland börjar bli akut. De ekonomiska åtstramningarna från trojkan har gjort att vårdpersonal avskedats, sjukhus stängs och att det är brist på medicinsk utrustning. Många barn vaccineras inte. Sjukvården är också utsatt för en enorm privatiseringsiver, vilket gör att mycket av den sjukvård som finns kvar har lagts ut på privata aktörer, i sann nyliberal anda. Trots alla svårigheter är man inte intresserad av någon välgörenhet, men medicinska förnödenheter, utrustning och att vi sprider information om det medicinska läget som åtstramningarna skapat.
Här finns utrymme för en solidaritetskampanj mellan Socialistiska Läkare och de grekiska solidaritetsprojekten. Vad tycker ni vi kan spela för roll i den här kampen?