Sexism inom medicinska föreningen

Medicinska Föreningen i Skåne får stå till svars för den sexistiska tidning som säljs av läkarstudenter under ’toddydagen’, en fest som ordnas av MF. Socialistiska Läkare kräver nolltolerans mot sexism i kårens verksamhet och klara besked kring vem som bär ansvaret för det kränkande innehållet i toddybladet.

http://lundagard.se/2013/04/19/oppet-brev-till-toddybladet/