Papperslösa flyktingar får rätt till vård

Miljöpartiet och regeringen har kommit överens om att papperslösa ska får rätt till vård. Socialistiska Läkare gläds och firar. En av våra fokusfrågor har tagit ett stort steg framåt. Vi beklagar samtidigt att man bara ger papperslösa rätt till ”vård som inte kan anstå”. Istället tycker vi att hela landet borde ta efter Sörmlands läns landsting som bestämt att papperslösa ska ha samma rätt som andra boende i länet.

Läs mer i Dagens Medicin