Lokalt engagemang

Denna vinter börjar vi resan mot en bättre och en mer jämställd vård. Vi kommer att arbeta tillsammans på sjukhusen och vårdcentralerna för att skapa debatt. Känner vi stödet från varandra vågar vi också ta ställning i fikarummet, matsalen och på läkarexpeditionen. I Malmö har det diskuterats en re-make av sista numret av Motpol, med nya och gamla författare. Mer info kommer snart i brevlådan, till dig som är medlem. I Uppsala, Göteborg, Umeå, Linköping och Stockholm är möten inplanerade och redan har många nya idéer och projekt diskuterats. Kontaktuppgifter till din lokalförening finns under fliken kontakt.

På det nationella planet börjar förberedelser inför årsmötet 30 April – 1 Maj i Stockholm. Hör av dig om du vill hjälpa till att organisera!

För dig som besöker oss för första gången: Välkommen att bli medlem i Socialistiska Läkare! Vi finns på flera orter redan och växer i antal för varje dag!

Stark start för Socialistiska Läkare

 

Under helgen genomfördes ett mycket välbesökt seminarium under socialistiskt forum på ABF-huset i Stockholm. Vi kommer att lägga upp bilder och video framöver. På seminariet presenterade vi vår skrift som du kan läsa här.

Panelen diskuterade framtidens vård och vad vi kan göra för att behålla en offentlig och jämlik vård för alla. Papperslösas rättigheter och genusperspektivet i vården berördes, liksom historiska tillbakablickar på hur socialistiska läkare agerat förr. Intresset var så stort att inte alla fick plats i lokalen, men efteråt fortsatte diskussionen på översta våningen med många nya och intresserade kollegor. Vi diskuterade bland annat bildandet av lokalföreningar och vår framtida verksamhet. Därefter gick vi till en närbelägen bar där vi fortsatte att diskutera politik och lära känna varandra bättre.

Under de senaste två veckorna har medlemsantalet tredubblats och medlemsantalet fortsätter att öka för varje dag. Nu har vi medlemar i över 10 städer och lokalföreningar är på väg att bildas. Detta visar på behovet av en grupp som tar frågan om privatiseringar och ojämlikheter i vården på allvar. Bli medlem du också! 

Vill du komma i kontakt med din lokalförening eller starta upp en på din ort? Kontakta info@socialistiskalakare.se.

Jämlikhetsanden i uppdaterad version

Boken som fått stora delar av Europa, inte minst England att se på jämlikhet ur ett nytt perspektiv.

Richard G. Wilkinson, professor i socialepidemiologi och Kate Pickett, professor i Epidemiologi har skrivit denna fantastiska bok som, baserad på en gedigen forskningsöversikt, med all önskvärd tydlighet visar att jämlikhet är bättre för alla ur de flesta perspektiv, inklusive hälsa och sjukdom.

Har du inte önskat dig något i julklapp har du svaret här.

Socialistiskt Forum 27 november


Socialistiska Läkare kommer att närvara på Socialistiskt Forum 2010 i ABF-huset i Stockholm och hålla ett seminarium med titeln

HÄLSA ÄR POLITIK

Brännkyrkarummet kl 10-11

En arbetarkvinna löper 60-80% högre risk att insjukna i eller dö av hjärtinfarkt, jämfört med en kvinna som är högre tjänsteman. Papperslösa och asylsökande får inte rätt till vård på lika villkor. Privatiseringar breder ut sig och utarmar den offentliga vården. Den utveckling vi ser urholkar hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om god vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälsa måste politiseras och lyftas bort från strikt biomedicinska synsätt. I ett samtal diskuterar vi socialistiska visioner för hälso- och sjukvården, vi analyserar vad borgarnas valseger betyder för folkhälsan de kommande åren. I samband med seminariet lanserar vi också ett skriftligt upprop för socialistiskt hälso- och sjukvård.
Medverkande:
Jan Halldin, Leg.läk., med.dr., Karolinska Institutet,
Anne Hammarström, professor och överläkare vid Umeå Universitet
Roya Hakimnia, Socialistiska läkare
Theo Bodin, Socialistiska Läkare

Efteråt ordnas samkväm på en närbelägen restaurang eller ett café för nya och gamla medlemmar!

Väl mött!

En annan vård är möjlig