Klass, kön och Folkhälsa

Socialistiska Läkare Umeå arrangerar, tillsammans med Vänsterpartiet, VSF och ABF, en föreläsning om ”Klass, kön och folkhälsa”. Föreläser gör Gunnar Ågren, läkare och tidigare generaldirektör för folkhälsoinstitutet.

När: Torsdagen den 3:e februari kl. 18.30

Var: Hörsal B, hörsalrundan Umeå Universitet.

Väl Mött!

Socialistiskt Forum 2010 – Video

På socialistisk forum 2010 arrangerade Socialistiska Läkare ett mycket välbesökt seminarium. Under seminariumet diskuterades framtidens vård och hur vi kan behålla en offentlig och jämlik vård för alla. Papperslösas rättigheter och genusperspektivet i vården berördes också och vi fick även några historiska tillbakablickar på hur socialistiska läkare agerat förr.

Intresset för detta seminarium var så stort att alla inte fick plats i lokalen. På grund av detta utlovade vi att hela seminariumet skulle läggas ut på vår hemsida. Detta så att alla som inte fick plats eller som av andra skäl inte kunde närvara skulle få ta del av den intressanta diskussionen.

Medverkande: Anne Hammarström, Urban Janlert, Gunnar Ågren, Jan Halldin, Theo Bodin. Moderator: Roya Hakimnia

Appropå vinster i vården

Dom är inte många, men tappra, de politiker i USA som i dessa dagar propagerar för en gemensam solidariskt finansierad vård.

Se här på Dennis Kucinich förra veckan i en kongressdebatt. Talartid: 1 minut.

“Vi har ett vinstdrivande hälso- och sjukvårdssystem där 800 000 000 000 $ varje år spenderas på bolagens vinster, optioner, VD-löner, marknadsföring och pappersjobb.  I vår vinstdrivande system går var tredje krona till saker som inte har med sjukvård att göra. Om vi istället tog dom pengarna och spenderade som det var tänkt skulle vi ha tillräckliga resurser för att täcka alla medicinskt nödvändiga behov och dessutom tandvård, ögonhälsa, psykiatri, receptbelagda läkemedel och kronisk vård. Vi skulle inte ha en situation där 50 miljoner amerikaner saknar sjukvårdsförsäkring.  Amerikaner skulle inte behöva oroa sig för att förlora allt de arbetat en livstid för att bygga upp för att de har en sjukdom i familjen.  Detta är fel debatt. Vi borde tala om en sjukvård för alla, gemensamt finansierad, icke vinstdrivande sjukvård, kvalitetssjukvård för alla amerikaner”
Så är ser det ut i Sverige:
Källa: www.kentwerne.se
Källa: www.kentwerne.se

Lokalt engagemang

Denna vinter börjar vi resan mot en bättre och en mer jämställd vård. Vi kommer att arbeta tillsammans på sjukhusen och vårdcentralerna för att skapa debatt. Känner vi stödet från varandra vågar vi också ta ställning i fikarummet, matsalen och på läkarexpeditionen. I Malmö har det diskuterats en re-make av sista numret av Motpol, med nya och gamla författare. Mer info kommer snart i brevlådan, till dig som är medlem. I Uppsala, Göteborg, Umeå, Linköping och Stockholm är möten inplanerade och redan har många nya idéer och projekt diskuterats. Kontaktuppgifter till din lokalförening finns under fliken kontakt.

På det nationella planet börjar förberedelser inför årsmötet 30 April – 1 Maj i Stockholm. Hör av dig om du vill hjälpa till att organisera!

För dig som besöker oss för första gången: Välkommen att bli medlem i Socialistiska Läkare! Vi finns på flera orter redan och växer i antal för varje dag!

En annan vård är möjlig