Studiecirkelträff i Umeå med landstingspolitiker

 

I Umeå hade Socialistiska läkare bjudit in två landstingspolitiker från V och S till en träff där fokuset var ”Hur kan vi förbättra landstinget?”. Diskussionen flöt på bra och efter träffen så har förståelsen för landstinget ökat. Ett stort problem som vi fokuserade mycket på är hur landstinget ska gå tillväga för att personalen ska få inflytande över sin arbetsplats. Det är viktigt att klimatet ska uppmuntra förbättringsinitiativ, samt att initiativen faktiskt prövas. En annan viktig insikt var att landstingspolitiker faktiskt befinner sig långtifrån verksamheten samt inte träffar de anställda så ofta. Politkerna bestämmer i stora drag över verksamheten, men det är tjänstemännen som sedan tar de flesta besluten efter politikernas riktlinjer. Så två problemområden som bör utvecklas är klart närheten mellan politiker och de som arbetar i verksamheten samt möjligheten för personalen att påverka hur man arbetar på just deras arbetsplats.

Nästa studiecirkelträff är den 19/5 och kommer handla om Genus i vården. Är du intresserad av att delta? Kontakta Ida på mail: ida@socialistiskalakare.se

Årsmöte och Första Majtåg

I helgen höll föreningen årsmöte med ett 30-tal deltagare, både läkarstudenter och läkare, från hela landet. En ny politiska plattform antogs, stadgar uppdaterades och en ny styrelse valdes. Dessutom hade vi två inspirerande föreläsningar: Victoria Strand berättade om vårdsituationen i Palestina och om hennes erfarenheter från Ship to Gaza. Mani Shutzberg berättade om sin resa till Egypten och hur det var på Tahrirtorget dagarna kring Mubaraks avgång.

Samma dag som årsmötet passerade dessutom föreningen 100 medlemmar!

Vår återvalda ordförande, Theo Bodin säger:
”Det känns otroligt kul att vi växer för varje dag som går. Det finns ett uppdämt behov inom läkarkåren efter ett alternativ till den utveckling som skett de senaste två årtiondena. Marknadsprinciper och privata vinster har fått styra och många kollegor är utleda på att jaga pinnar istället för att ge den bästa vården till sina patienter.

Vi måste vara självkritiska och ta tillgänglighetsfrågor i vården på allvar. Folk måste få vård i rimlig tid, men de flesta börjar nu inse att systemet med vårdval och privatiseringar har havererat. Det innebär ökad tillgänglighet för ett litet fåtal röststarka grupper, samtidigt som det späder på orättvisor och hälsoklyftor.

Hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet, både enligt oss och FN. Att Sverige gör hälsa till en fråga om papper och uppehållstillstånd, när de mänskliga rättigheterna är definierade just för att skydda dem som saknar detta, är oacceptabelt.”

De övriga i den nya styrelsen är: Simon Larsson, Göteborg; Ida Linander, Umeå; Oskar Sköld, Umeå och Julia Gitchamo Norrström, Stockholm.

På söndagen, den 1;a maj, demonstrerade vi under parollen ”En annan vård är möjlig!”. Under samlingen var det många nyfikna som kom fram och vi fick mycket positiv respons.

Var du en som såg oss och vill bli medlem? Det kan du bli här. Är du inte läkare eller läkarstudent är du varmt välkommen som Stödmedlem.

Socialistiska läkare i Umeå

Lokalgruppen i Umeå har fått sin första text publicerad! I Västerbottenskuriren 24/2 har några ur föreningen skrivit en kommentar apropå en artikel om nya forskningsrön från Umeå universitet, där man studerat samhällsdebatten kring sjukskrivningar. Man fann i studien att de senaste årens omsvängning från samtal kring arbetsmiljö och sjukdom till en beskrivning av fusk som bakomliggande orsak till sjukskrivningar inte beror på att bidragsfiffel verkligen har ökat.

I övrigt planerar vi starten av en studiecirkel och kommer i samband med start av den hålla ett öppet möte. Vi fortsätter alltjämt att organisera fler läkare och studenter! Skriv till umea@socialistiskalakare.se om du vill veta mer.

En annan vård är möjlig