Samhällskroppen

Socialistiska läkare startade på nytt en tidning för socialistisk vårddebatt under namnet Samhällskroppen. Det första numret kom ut 2014 efter redaktionsarbete i Stockholm. Efter några års dvala kom det andra numret 1 maj 2017 med en redaktion från Malmö.

Första numret hade tema ”Vård i uppror” och det andra numret ”Välfärdens gräns”.  Tidskriften har skapats i syfte att utgöra en informationskälla och ett forum för diskussion angående hälsa och vård ur ett samhällsperspektiv. Vi ville belysa frågor och problem rörande fördelning av resurser, former för vårdgivande och orättvisor i dessa frågor grundade på klass, kön, etnicitet och hbtq.

Innehållet är en blandning av originalartiklar, synteser av andra skrifter och kommentarer till hälsa och vårdproblematik uppmärksammad i annan media.

För att ta del av artiklar från förra numret eller beställa hem ett eget besök hemsidan på www.samhallskroppen.se

Historia

Även tidigare har socialistiska läkare organiserat sig runt en tidning. Tidningen Motpol var en fortsättning på MFT, Medicinska Föreningarnas Tidskrift. Ursprungligen (den fanns från början av 1930-talet) tillhörde den Stockholmsmedicinarnas förening. Från någon gång vid mitten av 1960-talet kom den att samägas av de medicinska föreningarna i Umeå, Sthlm, Gbg, Uppsala och Lund. Den förändrade karaktär från mitten av 60-talet från att vara främst studentikos till att alltmer belysa och analysera viktiga hälso- och sjukvårdspolitiska frågeställningar genom temanummer som handlade om narkotika, arbetsmiljö, företagshälsovård, psykiatri, kriminalvård, läkemedelsindustri, trafik, arbetslöshet, sjukvård i glesbygd och mycket annat.

1976 (cirka) bytte tidskriften namn till Motpol, togs över av en nystartade förening med samma namn. Detta på grund av att den blivit för radikal för medicinarkårerna… Den fortsatte att komma ut och med samma inriktning som från 60-talets mitt – radikal, kritiskt granskande och med samhällsmedicinska perspektiv och teman. Den fortsatte att vara ett slags sammanhållande kitt för samhällspolitiskt intresserade läkarstuderanden och läkare, men fick av ekonomiska skäl lägga ner i mitten på 1990-talet

Framtid

Just nu är tidningen återigen vilande, och diskussioner pågår om att Samhällskroppen ska bli en poddcast.

En annan vård är möjlig