Lokalgrupper

Vårt mål är att vi ska finnas på alla studieorter för läkare. Just nu finns vi i bland annat Göteborg, Malmö, Stockholm, Umeå. Vill du komma i kontakt med lokalgrupper, mejla oss så vidarebefordrar vi era kontakter till en kontaktperson.
Vill du bli aktiv i Socialisitska Läkare men bor någon annanstans?
Vi har intresserade i flera orter men ännu ingen aktivitet, bland annat i Nyköping, Karlstad, Kristianstad och Luleå, som vill ha vänner att starta en grupp tillsammans med.
Hör av dig till: info@socialistiskalakare.se så hjälper vi er komma i kontakt med andra socialistiska läkare och läkarstudenter!

En annan vård är möjlig