Nya politiska plattformen uppe på hemsidan

Under Socialistiska Läkares årsmöte i april gicks vår politiska plattform igenom. Den uppdaterade versionen finns nu att läsa här på hemsidan. Bland annat har ett nytt stycke om feminism lagts till, förtydliganden om privat vård och vårdens finansiering har tillfogats och en språklig genomgång har gjorts. God läsning:  http://www.socialistiskalakare.se/asikter/politisk-plattform/