Människor betalar för trojkans åtstramningar med sina liv!

Socialistiska Läkares Internationella Kommitté har precis återvänt från hälsokrisens Grekland. Vi ville undersöka konsekvenserna av den brutala och odemokratiska åtstramningspolitik som trojkan (EU, ECB och IMF) krävt och den grekiska staten så gärna verkställt. Allt för att rädda bankerna och i längden ett ruttet och ohållbart ekonomiskt system till bekostnad av folkets hälsa och sociala trygghet.

Det är ett hårt klimat vi bevittnat och fått beskrivet för oss. Ungefär 3 miljoner människor (i ett land med totalt 10.8 miljoner) står utan sjukförsäkring. Cirka en miljon av dem är barn. Sjukförsäkringen är kopplad till anställning och efter ett års arbetslöshet förlorar man sin sjukförsäkring. Detta gäller då hela familjen inklusive barn. Nu har det gått många år med en skenande massarbetslöshet, varför så många också står utan tillgång till gratis sjukvård. För bara tre-fyra år sedan kunde de utförsäkrade ändå erhålla vård genom hål i systemet samt goodwill från vårdpersonals sida. Provtagningar och vacciner kunde ändå ordnas under bordet så att säga.

Men nu är det slut på dessa tjänster. Staten har minskat sin budget till det offentliga sjukvårdssystemet med en fjärdedel, när de skrev under ett av avtalen med EU. Den offentliga sjukvården har lagt ned flertalet sjukhus, den saknar medicinsk utrustning och har minskat lönerna för anställda. Förra året stängdes all primärvård ned under en hel månad medan hälsodepartementet gjorde om primärvårdsorganisationen! Belastningen på den offentliga sjukvården och en ambition från statens sida att styra befolkningen i riktning mot privata vårdgivare har tillsammans gjort att sjukvårdskostnader för patienter i den offentliga sjukvården femfaldigats. Man har på så sätt medvetet gjort det billigare att söka sig till privata vårdgivare.

För de utan sjukförsäkring kostar allt. Grundvaccinering för ett barn mellan 0 och 6 års ålder kostar nu totalt 1600 euro, en förlossning 600 euro (1200 för asylsökanden och flyktingar) och 600 euro för en abort. Den som drabbas av ett “catastrophic event” kan bli utblottad. Det vill säga om du till exempel halkar och bryter benet kan det ruinera dig och hela din familj, du betalar sjukhuskostnaden med ditt hus, bil, dina ägodelar. De som inget äger kan få fängelse. Vi fick höra om en gravid kvinna som blivit psykotisk, som blev nekad på tre olika sjukhus på grund av att hon inte hade pengar, och inga tillgångar.

På Läkare I Världens kliniker berättade verksamhetschefen Anna Mailli att man nu ser betydligt fler sjukdomar i sin slutfas än före krisen. Slutstadier av cancersjukdomar, hjärtsvikt och diabetes blir allt vanligare. Insulin, preventiva läkemedel eller cancerbehandlingar blir för dyrt för dessa patienter som måste betala allt ur egen ficka. För att göra situationen ännu värre har vissa läkemedelsföretag dragit tillbaka medicinska hjälpmedel och mediciner pga den ekonomiska osäkerheten. Det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk stoppade nyligen all leverans av insulinpennor till Grekland eftersom de inte litar på att den grekiska staten kan betala räkningen.

Illegala aborter har ökat, antalet nya HIV- fall har tiofaldigats, malaria har kommit tillbaka. Det finns dålig tillgång på ungefär 500 av de mest vanligt förskrivna medicinerna, och priserna på mediciner har gått upp. Ökad barnadödlighet samt minskad livslängd är tyvärr bara en bråkdel av alla de problem som uppstått i krisens spår. Med alla ovaccinerade barn väntar en ännu större katastrof i framtiden.

Det finns ytterligare en alarmerande utveckling för barnen utan sjukförsäkring. Vid 5-6 års ålder ska barnen registrera sig hos en doktor för hälsoundersökning, och har de då inte ett fullständigt vaccinationskort får de inte börja skolan. Detta kommer oundvikligen att leda till skapandet av en ny underklass och konsekvenser för hela samhället då lättbotliga sjukdomar kommer att komma tillbaka.

Allt detta har genomförts mot folkets vilja och skapat en otroligt misstro mot demokratin. Särskilt ironiskt är att partiet som vann valet 2012 och genomfört många av de nedskärningar och försämringar vi sett går vid namnet Ny Demokrati. Trojkan har reducerat demokratiskt valda regeringar till knähundar som anses gå i allt annat än folkets ärenden. Minskad tilltro till demokratin har gagnat fascistiska rörelser så som Gyllene Gryning.

Det är lätt att känna sig förtvivlad över läget. Många av aktivisterna vi träffade är uppgivna och förbannade på hur det kunde bli såhär. Den enorma orättvisan, där människorna betalar för bankernas kris med sina och sina barns liv beskrevs som en fruktansvärd katastrof. Någon sa att den grekiska staten utför ett folkmord, utrotning (“holocaust”) på sin egen befolkning, en annan liknade regeringen vid Hitler. Samtidigt kan man inte låta bli att känna en stor förundran över hur så många människor spontant solidariserar sig med sina medmänniskor i tider av kris, och organiserar olika solidaritetsstrukturer där vinsten inte mäts i pengar utan i social rättvisa, att alla ska ha det lika bra. Det kan handla om matmarknader utan mellanhänder, fria skolor för invandrare, juridisk hjälp och medicinska kliniker.

Vi har besökt en rad olika faciliteter som bedriver gratis sjukvård med hjälp av volontärer med olika ideologier men alla med en ambition att hjälpa sina medmänniskor. Överallt i Grekland har dessa kliniker som erbjuder fri vård dykt upp, det finns nu ett sextiotal. Alla beslut tas tillsammans, med helt platta organisationer där läkare, sköterskor, apotekare, volontärer och patienter tillsammans är med och utformar verksamheten via stormöten. Det är inspirerande att se hur kollegor och andra vårdarbetare offrar sina karriärer, tid och i många fall utsätter sig för direkt fara genom att hjälpa utsatta. De vet att solidaritet är det enda som räddar den i nöd. Det är som att de från grunden lyckas att organisera ett parallellt samhälle i samhället. Förhoppningsvis kommer dessa solidaritetsstrukturer bestå även efter den mest akuta ekonomiska krisen. Det skulle innebära att Grekland byggt upp en helt ny typ av modernt samhälle, och kanske åter blev demokratins vagga som resten av världen borde efterlikna.

Vi har huvudsakligen varit i kontakt med, och besökt följande organisationers vårdinrättningar som bedriver gratis sjukvård:

Solidarity 4 All

www.solidarity4all.gr (finns på engelska)

En grupp som vill underlätta kommunikation mellan och utåt för de ca 40 vårdinrättningar runt om i landet som erbjuder gratis vård, och flertalet andra solidaritetsstrukturer. Startades ursprungligen av det grekiska koalitionspartiet Radikal vänster (Syriza) men uppger nu att de arbetar fritt från politisk överseende och organiserar sig horisontellt.

Social Health Space of the Neighborhood Assembly of Petralona, Koukaki and Thissio

http://laikisineleusipetralona.espivblogs.net/ (tyvärr bara tillgänglig på Grekiska)

Atens äldsta fria klinik som erbjuder gratis sjukvård och drivs av ortens lokala invånare.

Läkare I Världen, Grekland

http://www.mdmgreece.gr/en

Internationell humanitär organisation utan vinstintressen som erbjuder sjukvård till utsatta grupper världen runt. Just nu har Läkare I Världen i Grekland varit tvungna att sätta stopp för all verksamhet utomlands och bara fokusera på Grekland.

Vidare, särskilt intressant läsning:

http://www.west-info.eu/the-return-of-malaria-and-tb-in-greece/lancet-2/

http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2012.300956?journalCode=ajph

Före EU-parlamentsvalet har vi för avsikt att skriva en debattartikel till någon större tidning eller alternativt flertalet mindre tidningar. På längre sikt har vi tankar om någon form av solidaritetsprojekt. Vi har talat om att köra ner en buss fylld med mediciner och samtidigt längs vägen uppmärksamma situationen i Grekland. Har ni några idéer får ni gärna höra av er!

Vill du hjälpa till med Greklandsprojektet eller gå med i nystartade SLIK (Socialistiska Läkares Internationella Kommitté) hör av er till Lovisa Kasström: lovisak@gmail.com eller
Darius Barimani: darius.barimani@yahoo.se.

Vänliga hälsningar,

Socialistiska Läkares Internationella Kommitté