Lokalt engagemang

Denna vinter börjar vi resan mot en bättre och en mer jämställd vård. Vi kommer att arbeta tillsammans på sjukhusen och vårdcentralerna för att skapa debatt. Känner vi stödet från varandra vågar vi också ta ställning i fikarummet, matsalen och på läkarexpeditionen. I Malmö har det diskuterats en re-make av sista numret av Motpol, med nya och gamla författare. Mer info kommer snart i brevlådan, till dig som är medlem. I Uppsala, Göteborg, Umeå, Linköping och Stockholm är möten inplanerade och redan har många nya idéer och projekt diskuterats. Kontaktuppgifter till din lokalförening finns under fliken kontakt.

På det nationella planet börjar förberedelser inför årsmötet 30 April – 1 Maj i Stockholm. Hör av dig om du vill hjälpa till att organisera!

För dig som besöker oss för första gången: Välkommen att bli medlem i Socialistiska Läkare! Vi finns på flera orter redan och växer i antal för varje dag!