juli 15, 2024

Läkare och olika medicinska inriktningar

För att bli läkare i Sverige måste man först genomgå en grundutbildning på 6 år vid ett medicinskt universitet. Därefter kan man välja att specialisera sig inom en viss medicinsk disciplin genom att genomgå en ytterligare 2-6 års utbildning. För att kunna praktisera som läkare i Sverige måste man också ha godkänt resultat från ett svenskt läkarprov och vara registrerad i Läkarförbundet. Läkarförbundet är en professionell organisation för läkare i Sverige. Dess huvudsakliga syfte är att främja läkarnas intressen och yrkesutövning. Detta förbund är också ansvarigt för att utfärda läkarlegitimationer och för att se till att medlemmarna följer etiska riktlinjer och professionella standarder. Organisationen arbetar också för att främja hälso- och sjukvårdens kvalitet genom att delta i offentliga utredningar och att delta i debatten kring hälso- och sjukvårdsfrågor. Läkarförbundet är dessutom ett fackförbund för läkare och arbetar för att främja läkarnas arbetsvillkor och lönevillkor.

Olika medicinska inriktningar

Det finns många olika medicinska inriktningar inom läkarprofessionen. Här är några exempel:

 • Allmänmedicin: Denna inriktning handlar om att behandla vanliga sjukdomar och hälsoproblem hos vuxna. Allmänläkare är den första kontakten för många patienter och ansvarar för att utföra undersökningar, diagnostisera sjukdomar och ordinera behandling.
 • Kirurgi: Denna inriktning handlar om att utföra operationer på kroppens olika organ och vävnader. Kirurger kan specialisera sig på olika områden, såsom ortopedi (ben och leder), kärlkirurgi (blodkärl) eller neurokirurgi (hjärnan och ryggmärgen).
 • Pediatrik: Denna inriktning handlar om att behandla barn och ungdomar. Pediatriker är specialiserade på att diagnostisera och behandla sjukdomar och hälsoproblem hos barn.
 • Obstetrik och gynekologi: Denna inriktning handlar om att ta hand om kvinnors reproduktiva hälsa, inklusive graviditet, förlossning och kvinnosjukdomar.
 • Neurologi: Denna inriktning handlar om att behandla sjukdomar och skador i nervsystemet, inklusive hjärnan, ryggmärgen och perifera nerver.
 • Onkologi: Denna inriktning handlar om att behandla cancer. Onkologer är specialiserade på att diagnostisera och behandla olika typer av cancer, inklusive hudcancer, lungcancer och bröstcancer.

Detta är bara ett urval av de många medicinska inriktningar som finns. Det finns många fler, inklusive kardiologi, endokrinologi, infektionssjukdomar, ögonläkare och så vidare. Nedan kommer dessutom en mer detaljerad beskrivning om de olika inriktningarna.

Kirurgi

Kirurgi är en medicinsk inriktning som innebär att utföra operationer på kroppens olika organ och vävnader. Kirurger är specialiserade på att behandla och reparera skador och sjukdomar genom att kirurgiskt ingripa i kroppen. Kirurger använder sig av olika tekniker och verktyg, inklusive knivar, skalpeller, sytråd och kirurgiska lasers, för att utföra operationer.

Det finns många olika typer av kirurgi, inklusive:

 • Ortopedisk kirurgi: Detta handlar om att behandla skador och sjukdomar i skelettet och lederna, inklusive frakturer, artrit och ryggskador.
 • Kärlkirurgi: Detta handlar om att behandla skador och sjukdomar i blodkärlen, inklusive åderbråck och hjärtkärlsjukdomar.
 • Neurokirurgi: Detta handlar om att behandla skador och sjukdomar i hjärnan och ryggmärgen, inklusive tumörer och ryggmärgsskador.
 • Plastikkirurgi: Detta handlar om att korrigera missbildningar eller förändra utseendet genom att ändra på kroppens form och storlek.
 • Urologisk kirurgi: Detta handlar om att behandla sjukdomar och skador i urinvägarna och manliga könsorgan.
 • Även om kirurgi kan vara en effektiv metod för att behandla många sjukdomar, är det viktigt att notera att det alltid finns risker och biverkningar associerade med kirurgiska ingrepp, som infektioner, blödningar och smärta. Kirurger arbetar noga för att minimera riskerna för patienter och för att säkerställa att resultaten av operationen är så bra som möjligt.

Pediatrik

Pediatrik omfattar många olika områden inom medicin som rör barns hälsa. Det kan innefatta allt från förebyggande hälsovård, till diagnos och behandling av akuta och kroniska sjukdomar. Några exempel på områden som ofta ingår i pediatrik är:

 • Neonatologi: vård av nyfödda barn
 • Infektionssjukdomar: behandling av olika infektionssjukdomar hos barn
 • Allmän pediatrik: diagnos och behandling av vanliga barnsjukdomar som feber, förkylningar, astma och allergier
 • Gastroenterologi: diagnos och behandling av mag- och tarmsjukdomar hos barn
 • Endokrinologi: diagnos och behandling av hormonella sjukdomar hos barn
 • Neurologi: diagnos och behandling av neurologiska sjukdomar hos barn
 • Ortopedi: diagnos och behandling av skelett- och muskelrelaterade sjukdomar hos barn
 • Psykiatri: diagnos och behandling av psykiska sjukdomar hos barn

Pediatrik är en brett fält som täcker många olika områden av medicin och innefattar både förebyggande och akutvård för barn.

Neurologi

Neurologi är en gren av medicin som handlar om diagnos och behandling av sjukdomar och tillstånd som rör nervsystemet. Nervsystemet består av hjärnan, ryggmärgen och nerverna i kroppen. Sjukdomar som kan behandlas av en neurolog inkluderar stroke, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, multipel skleros, huvudvärk, ryggmärgsproblem, nervskador, sömnstörningar, epilepsi, och andra sjukdomar. Pediatrisk neurologi är en underavdelning av neurologi som fokuserar på diagnos och behandling av neurologiska sjukdomar och tillstånd hos barn. Pediatrisk neurologi kan handla om sjukdomar som autism, cerebral pares, epilepsi, huvudvärk, och andra sjukdomar. Pediatriska neurologer arbetar med barn från spädbarnsåldern till tonåren och behandlar allt från akuta till kroniska sjukdomar.

Onkologi

Onkologi är en gren av medicin som handlar om diagnos, behandling och vård av cancer. Cancer är en sjukdom där kroppens celler börjar växa och dela sig på ett oregelbundet sätt, och kan orsaka skada och död i kroppen. Onkologer är specialister på cancer och arbetar med att diagnostisera, behandla och vårda patienter med cancer. Pediatrik onkologi är en underavdelning av onkologi som fokuserar på cancer hos barn. Cancer hos barn är relativt ovanligt men kan innebära allvarliga konsekvenser. Pediatrisk onkologi fokuserar på att diagnostisera och behandla cancer hos barn, samt att ge stöd till barnet och deras familj under behandlingen. Behandlingen av cancer hos barn skiljer sig från vuxencancer, då barns kroppar utvecklas och deras cancer kan vara annorlunda än vuxencancer.