Kontaktpersoner

Styrelsen
Sköter föreningens politiska verksamhet och fattar en del viktiga beslut löpande under året. Kontakta oss angående medlemsfrågor, pengar, politik, projekt och för stöd till lokalföreningar.

sten@socialistiskalakare.se (Malmö)
rebecka@socialistiskalakare.se (Stockholm)
theo@socialistiskalakare.se (Malmö)
roya@socialistiskalakare.se (Stockholm)
darius@socialistiskalakare.se (Stockholm)

Allmänna frågor till styrelsen skickas på info@socialistiskalakare.se

 

Valberedning (valberedningen@socialistiskalakare.se)

Internet, mail och sociala medier och allmänna frågor om IT av typen “Hur funkar det?”
Theo (Stockholm)  theo@socialistiskalakare.se
Simon (Göteborg)  simon@socialistiskalakare.se

En annan vård är möjlig