Kaos i det borgerliga skyltfönstret

Stockholms läns landsting var ett av de första landstingen som introducerade vårdval inom hälso- och sjukvården. Med åren har även specialiserade vårdval utvecklats och idag finns 37 vårdval i SLL och fler utlovas om högern vinner valet i höst. Detta trots att följderna har blivit skenande kostnadsutveckling utom kontroll. Under 2016 gav alla vårdval en merkostnad på drygt 1,3 miljarder kronor jämfört med kostnadsutvecklingen för den övriga sjukvården. Landstinget själva slår fast i rapporten Vårdval 10 år – vad vet vi om dess effekter? att:

  • ”Volymerna” har ökat mycket mer än förväntat
  • Vård sker inte efter behov utan styrs av efterfrågan och konkurrens
  • Möjligheten att styra vården dit den behövs är liten eftersom fri etableringsrätt råder.
  • Patienter med lättare vårdbehov i socioekonomiskt starka grupper har gynnats mer av vårdvalet och ökat sin vårdkonsumtion mer än patienter med större vårdbehov.

I Stockholm finns nu över 600 privata vårdföretag och idag sker fler öppenvårdsbesök hos privata vårdgivare än hos offentliga verksamheter där. Vårdvalet innebär alltså att massor av skattepengar försvunnit i vinster till privata fickor.

Detta materialet kommer från vårt senaste nyhetsbrev. Spännande läsning direkt till din mail varje månad.

Prenumerera: