Internationellt besök i Linköping

Gruppen i Linköping får besök av 20 tyska läkare från organisationen Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte (Föreningen för demokratiska läkare) www.vdaeae.de, en organisation som i mycket har liknande värderingar som svenska Socialistiska läkare.

Utifrån våra olika utgångspunkter så kommer vi att diskutera:

  • socialistisk politik
  • sjukvårdens organisation
  • framtidens problem och utmaningar
  • och mycket mer

Diskussionen kommer att ske lör 12/5 kl 16.00 på Wärdshuset i Gamla Linköping. Om du vill delta meddela gärna i förväg linkoping@socialistiskalakare.se för att underlätta planering.