Fullt stöd till ockupationen och till Sollefteåbornas kamp för ett eget akutsjukhus

I solidaritet med folket i Sollefteå uttrycker vi vårt fulla stöd till ockupationen av BB i Sollefteå. Det är oförsvarsbart att behöva åka över 1-3 timme till närmaste sjukhus för att förlösa ett barn eller få tillgång till basal akutkirugisk vård. Man behöver inte vara läkare för att förstå detta enkla faktum.

Gör det enda rätta och återkalla ert beslut om nedläggning av förlossningsavd och att rösta nej till stängningen av akutkirurgin.

/Socialistiska läkare