Detta händer i Göteborg

I Göteborg har ett första möte hållits med sju entusiastiska medlemmar, både studenter och läkare. Framtida aktiviteter diskuterades och en studiecirkel sjösattes. Första träffen blir 2/3 och temat för kvällen är vård på lika villkor, där vi läser skriften med samma namn författad av Göran Dahlgren (publicerad i Socialmedicinsk tidskrift nr 1 2010). En debattartikel om vårdvalet i Göteborg planeras under våren.