Kategoriarkiv: Om oss

Årsmötesuttalande till stöd för BB-ockupationen i Sollefteå

Socialistiska Läkares årsmöte 2017 uttalar sin solidaritet med ockupationen av BB i Sollefteå. Vi är många som under flera år kämpat mot nedskärningar och nedläggningar av vårdplatser på möten, i debattartiklar och i demonstrationer. Att vårdpersonal, patienter och allmänhet i Ådalen nu visat att de inte tänker acceptera en försämring av säkerheten för gravida kan bli en viktig vändpunkt för vårdrörelsen i hela landet. Denna metod behöver sprida sig till övriga landet. Er uthållighet imponerar oss, er kreativitet inspirerar oss och er kamp har vår fulla solidaritet – allt stöd till BB-ockupationen i Sollefteå!

Vilka är vi och vad vill vi?

Socialistiska läkare är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med rötter som sträcker sig tillbaka till 1932 då den första föreningen för Socialistiska Läkare startades. Vi strävar efter ett klasslöst samhälle som är rättvist, jämställt och jämlikt. Vi är en feministisk förening och vi företräder inte en specifik socialism, utan snarare en mångfald av socialism(er). Det vi har gemensamt är kritik mot klassamhället och de konsekvenser för människors hälsa som detta samhälle medför.

En viktig del i ett rättvist samhälle är en god och jämlik hälso- och sjukvård. En god hälsa är en grundförutsättning för att kunna delta aktivt i samhället, trygga sin försörjning, studera, arbeta och ha en meningsfull fritid, och dessa faktorer spelar i sin tur roll för en god hälsa. Därför är det oroande att hälsoklyftorna mellan olika klasser och sociokulturella grupper ökar i Sverige.

Socialistiska läkare samarbetar i sakfrågor med organisationer eller personer som delar föreningens grundläggande värderingar.

Läs vår politiska plattform här