Vinster i vården

A2KE7G.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Vi tror inte att vinster i vården är en bra idé. I dagens sjukvård ställs krav på vetenskap och beprövad erfarenhet, det är bra. Vi önskar att samma krav kunde ställas på sjukvårdspolitiken och den politiska argumentationen. Tyvärr är det sällan så.

Många vetenskapliga studier har jämfört dödlighet, vårdkvalitet och kostnadseffektivitet mellan vinstdriven och icke-vinstdrivna sjukvård. Många av studierna är utförda i en amerikansk kontext och inte alltid tillämpbara på svenska förhållanden. Det bör också understrykas att icke-vinstdriven vård i de flesta av dessa studier inkluderar såväl privat som offentlig vård. Iögonfallande är ändå att det vetenskapliga stödet för att vinstdriven vård är sämre än icke-vinstdriven tycks förvånansvärt starkt. Något som sällan framkommer i den svenska debatten.

Nedan listas några centrala studier publicerade i referee-granskade vetenskapliga tidskrifter.

Mortalitet

Devereaux, P.J., et al., A systematic review and meta-analysis of studies comparing mortality rates of private for-profit and private not-for-profit hospitals. CMAJ, 2002. 166(11): p. 1399-406.

En meta-analys där man studerat sammanlagda resultat av elva olika studier inkluderande 26 000 sjukhus och 38 miljoner patienter som kommer fram till att det är dödligheten är signifikant högre på vinstdrivna än på icke-vinstdrivna sjukhus.

 

Devereaux, P.J., et al., Comparison of mortality between private for-profit and private not-for-profit hemodialysis centers: a systematic review and meta-analysis. JAMA, 2002. 288(19): p. 2449-57.

En meta-analys där man slagit samman statistiken för åtta olika studier av dödligheten hos hemodialyspatienter. Totalt inkluderades 500 000 patientår. Slutsatsen blev att dödligheten är signifikant högre på vinstdrivna dialysenheter än på icke-vinstdrivna. Totalt beräknades 2500 dialyspatienter i USA dö en förtidig död varje år tack vare den vinstdrivna vården.

Vårdkvalitet

Comondore, V.R., et al., Quality of care in for-profit and not-for-profit nursing homes: systematic review and meta-analysis. BMJ, 2009. 339: p. B2732.

En jämförelse av vinstdrivna och icke-vinstdrivna vårdboende i 82 olika studier. Man fann att icke-vinstdrivna vårdboenden hade signifikant högre vårdkvalitet vad det gäller mer och bättre utbildad personal och mindre andel trycksår. Även andra mått på vårdkvalitet visade sig vara  bättre på icke-vinstdrivna boenden, om än utan att skillnaden uppnådde statistisk  signifikans.

 

Lee, D.K., G.M. Chertow, and S.A. Zenios, Reexploring differences among for-profit and nonprofit dialysis providers. Health Serv Res, 2010. 45(3): p. 633-46.

En studie som inkluderade 170 000 patienter, 2/3 av alla som fått hemodialys i USA 2003. Man fann att de som fick sin dialys på en icke-vinstdrivet dialysenhet var inlagda på sjukhus 17 % färre dagar än de som fick sin vård på ett vinstdriven enhet. Totalt resulterade det i att de vinstdrivna enheterna enheternas sämre vård resluterade i 1.600 extra patientår på sjukhus.

 

Schlesinger, M. and B.H. Gray, How nonprofits matter in American medicine, and what to do about it. Health Aff (Millwood), 2006. 25(4): p. W287-303.

En systematisk genomgång av studier av vinstdrivna och icke-vinstdrivna sjukhus och vårdboenden. Dödlighet, kostnadseffektivitet och vårdkvalitet är bättre på icke-vinstdrivna sjukhus enligt majoriteten av studierna trots att icke-vinstdrivna sjukhus oftare ligger i låginkomsttagarområden och oftare vårdat icke-försäkrade patienter. Vad gäller vårdboenden så finner man flest studier som menar att kvaliteten är högre på icke-vinstdrivna boenden men också fler studier som menar att kostnadseffektiviteten är lägre.

 

Basu, S., et al., Comparative performance of private and public healthcare systems in low- and middle-income countries: a systematic review. PLoS Med. 9(6): p. E1001244.

En systematisk genomgång av 102 artiklar där man jämfört offentliga och privata vårdgivare i låg- och medelinkomstländer. Man slår fast att offentliga vårdgivare hade högre effektivitet och bättre vårdresultat men bedömdes som mindre gästvänliga och sämre på att hålla tider.

 

Rosenau, P.V. and S.H. Linder, A comparison of the performance of for-profit and nonprofit U.S. psychiatric inpatient care providers since 1980. Psychiatr Serv, 2003. 54(2): p. 183-7.

En systematisk genomgång av 17 artiklar som jämfört vinstdriven och icke-vinstdriven inneliggande psykiatrisk vård. Man fann att en överväldigande majoritet av studierna (alla utom 1)  menade att icke-vinstdriven vård var bättre än vinstdriven i alla jämförda kvalitetsområden. Man fann också att fördelarna med icke-vinstdriven vård var ännu större inom psykiatrisk vård än inom annan sjukvård.

 

Eggleston, K., et al., Hospital ownership and quality of care: what explains the different results in the literature? Health Econ, 2008. 17(12): p. 1345-62.

En systematisk översikt som studerar 31 olika amerikanska artiklar där man fann att kvaliteten var lägre för vinstdrivna sjukhus om man ser till alla gjorda studier men att skillnaden är stor mellan olika vinstdrivna sjukhus.

 

Kostnadseffektivitet

Rosko, M.D., Performance of US teaching hospitals: a panel analysis of cost inefficiency. Health Care Manag Sci, 2004. 7(1): p. 7-16.

En studie av 616  undervisningsjukhus där man kunde slå fast att vinstdrivna sjukhus är mindre kostnadseffektiva än icke-vinstdrivna sjukhus.

 

Devereaux, P.J., et al., Payments for care at private for-profit and private not-for-profit hospitals: a systematic review and meta-analysis. CMAJ, 2004. 170(12): p. 1817-24.

En meta-analys av åtta studier med totalt mer än 350 000 patienter som slår fast att vinstdrivna sjukhus har en 19 % högre vårdkostnad än icke-vinstdrivna sjukhus.

 

Hollingsworth, B., The measurement of efficiency and productivity of health care delivery. Health Econ, 2008. 17(10): p. 1107-28.

En systematisk genomgång och meta-analys av 317 studier om våreffektivitet där man finner att offentliga sjukhus är mest effektiva, privata icke-vinstdrivna är näst mest effektiva och privata vinstdrivna sjukhus är minst effektiva. Man finner också att europeiska är något mer effektiva än amerikanska.

 

Tiemann, O., J. Schreyogg, and R. Busse, Hospital ownership and efficiency: a review of studie with particular focus on Germany. Health Policy, 2012. 104(2): p. 163-71.

En systematisk genomgång av nyare studier gjorda i Tyskland av offentliga och privata sjukhus där man fann två studier som pekade på högre kostnadseffektivitet på offentliga sjukhus och en som pekade på motsatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

En annan vård är möjlig