SUS ny Mid-Staffs skandal?

mid-staf

 

Se Michael Lövtrups intervju med Paul Batalden förra veckans nummer av Läkartidningen. Det finns många kloka synpunkter på vad som händer när man stirrar sig blind på ekonomiska incitament. På NHS sjukhuset Stafford Hospital gick det rejält åt pipan. Det upptäcktes först när gräsliga patient-och anhörig berättelser kom fram. Jag har en känsla av att något liknande är på gång vad gäller SUS. Det är således mycket bra om vi får så många patientberättelser som möjligt. Vänsterpartiet har ju tagit ett initiativ till en kriskommission för skånsk sjukvård där de bl.a. vill få in sådana. Förhoppningsvis kan det bli så  mycket sprängkraft i dessa berättelser att de förmår blåsa nyliberalistiska galenskaper av banan.

Sven Ternov, leg läkare, specialist i allmänmedicin, tekn dr.