Studiecirkelträff i Umeå med landstingspolitiker

 

I Umeå hade Socialistiska läkare bjudit in två landstingspolitiker från V och S till en träff där fokuset var ”Hur kan vi förbättra landstinget?”. Diskussionen flöt på bra och efter träffen så har förståelsen för landstinget ökat. Ett stort problem som vi fokuserade mycket på är hur landstinget ska gå tillväga för att personalen ska få inflytande över sin arbetsplats. Det är viktigt att klimatet ska uppmuntra förbättringsinitiativ, samt att initiativen faktiskt prövas. En annan viktig insikt var att landstingspolitiker faktiskt befinner sig långtifrån verksamheten samt inte träffar de anställda så ofta. Politkerna bestämmer i stora drag över verksamheten, men det är tjänstemännen som sedan tar de flesta besluten efter politikernas riktlinjer. Så två problemområden som bör utvecklas är klart närheten mellan politiker och de som arbetar i verksamheten samt möjligheten för personalen att påverka hur man arbetar på just deras arbetsplats.

Nästa studiecirkelträff är den 19/5 och kommer handla om Genus i vården. Är du intresserad av att delta? Kontakta Ida på mail: ida@socialistiskalakare.se