Stockholm: Samling kring social hållbarhet

Möte på ABF torsdagen 29 mars 2012 kl 18: “Samling kring social hållbarhet.”
Jonas Frykman, projektledare för ”Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa.”

Sveriges Kommuner och Landsting samt 21 kommuner, landsting och regioner har gemensamt bildat Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa. Syftet är att komma fram till de viktigaste insatsområdena, åtgärderna samt aktörerna, som kan påverka att skillnaderna i hälsa minskar. Kvaliteten i det lokala och regionala arbetet ska höjas och den nationella nivån ska uppmärksammas på sin och EU:s roll i arbetet. Minskade skillnader i hälsa skapar goda förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle och att mänskliga rättigheter tillgodoses, något som är prioriterade frågor i flertalet kommuner, landsting och regioner. Världshälsoorganisationens (WHOs) rapport från 2008, Closing the gap, (populärt kallad Marmotrapporten) är en viktig utgångspunkt. Samlingen ingår som del i SKL:s prioriterade fråga 2011 Jämlik hälsa och välfärd.

VÄL MÖTT!