Socialistiskt Forum 2012

Socialistiska Läkare har nöjet att stå värd för två händelser under Socialistiskt Forum 2012 i Stockholm.

14.15–15.30

Hur samlar vi en bred rörelse i frågan om vinster i välfärden inför valet 2014?
Missförhållandena i den privat drivna välfärden har rullats upp inför öppen ridå de senaste åren. Försäljningar av skolor, vårdcentraler och sjukhus har mött kritik, men det var först i samband med Carema-skandalerna våren 2012 som det blåste upp till storm i den offentliga debatten. I samband med detta har flera organisationer tagit tydlig ställning mot vinster i välfärden. Det har således uppstått en möjlighet att samla en bred, folklig rörelse under en och samma paroll i en central politisk fråga på ett sätt som vi inte skådat på många år. Frågan är hur man kan gå vidare för att aktivera och organisera en sådan rörelse. Deltagarna delar sina erfarenheter och sin syn på framtiden.

Medverkande: Jonas Sjöstedt (v), David Eklind Kloo, Handelsanställdas Förbund, Kristin Linderoth (s), Sköld-Peter Matthis, Socialistiska Läkare, Representanter för nätverken Välfärd utan Vinst och Maria Sundvall, Gemensam Välfärd. Samtalsledare: Theo Bodin, Socialistiska Läkare

 

11.15–12.15 

En bra sjukvård för alla behöver nya informationskanaler

Hälso- och sjukvård är grundläggande för vår välfärd. Insyn och deltagande i dess politik och verksamhet är enligt Socialistiska läkare knapphändig och vi tycker det behövs nya forum för att ändra på detta. Vi startar en tidskrift för och av människor involverade och intresserade av hälso- och sjukvårdsfrågor samt hemsidan “vårdleaks” där vi ska publicera rapporter om dåliga förhållanden inom vård och omsorg. Under socialistiskt forum vill vi kort introducera våra projekt för att sedan i grupper diskutera olika punkter vi behöver hjälp med. I grupperna tänkte vi diskutera spridning/marknadsföring, insamling av historier, rapporter och möjliga samarbeten. Dessutom vill vi väcka intresse för att delta eller stödja dessa nya forum.

Medverkande: Rasmus Berglund (Redaktör för tidningen), Ida Linander (Projektledare för Vårdleaks)