Socialistiska Läkare tackar Läkarförbundet för ställningstagande i frågan om NPM

Ordförande Lovisa och Sten tackar i Dagens Medicin Marie Wedin för den debattartikel hon skrev tillsammans med ledarna för polisernas och lärarnas fackföreningar, där effekterna av NPM och överdriven ekonomisk styrning kritiseras.

http://www.dagensmedicin.se/debatt/bort-fran-den-tvangstroja-som-npm-utgor/