Socialistiska läkare i Umeå

Lokalgruppen i Umeå har fått sin första text publicerad! I Västerbottenskuriren 24/2 har några ur föreningen skrivit en kommentar apropå en artikel om nya forskningsrön från Umeå universitet, där man studerat samhällsdebatten kring sjukskrivningar. Man fann i studien att de senaste årens omsvängning från samtal kring arbetsmiljö och sjukdom till en beskrivning av fusk som bakomliggande orsak till sjukskrivningar inte beror på att bidragsfiffel verkligen har ökat.

I övrigt planerar vi starten av en studiecirkel och kommer i samband med start av den hålla ett öppet möte. Vi fortsätter alltjämt att organisera fler läkare och studenter! Skriv till umea@socialistiskalakare.se om du vill veta mer.