Skräddarsy behandling efter de svagaste patienterna

Som ett svar på de växande hälsoklyftorna mellan fattiga och rika efterlyser danska läkarfacket riktlinjer för hur patienternas sociala kapital ska beaktas då vårdprogram utformas. Fattiga och lågutbildade tar i mindre utsträckning del av sjukvården vilket är en av många orsaker till skillnader i livslängd mellan rika och fattiga. När kommer ett motsvarande förslag från Sveriges Läkarförbund?

http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Nyheder?public_visningsType=1&public_nyhedsId=87669