Årsmöte 2015

Vi välkomnar härmed alla röda vårdentusiaster till Socialistiska läkares årsmöte 2015!

I år kommer mötet att hållas i Göteborg den 18:e april.

Anmälan: http://www.socialistiskalakare.se/arsmote-2015/anmalan/

Motionera: http://www.socialistiskalakare.se/arsmote-2015/motioner/

Kandidera: http://www.socialistiskalakare.se/arsmote-2015/kandidera/

Årsmötet är ett bra tillfälle att få en inblick i hur föreningen arbetar över hela landet och att påverka föreningens vidare utveckling. Tycker du att vi ska arbeta mer med feminism? Fokusera på vinster i välfärd? Hur tror du att vi kan nå ut till fler? Vi tar tacksamt emot alla idéer, skriv en motion, ensam eller tillsammans med din lokalförening. På plats kan du kandidera till förtroendeuppdrag. Detta är också ett tillfälle för oss att inspireras av varandra, lära känna varandra och ha roligt tillsammans med likasinnade kollegor, på kvällen blir det middag och fest!

 

Socialistiska läkares kongress

Nu ska vi betala för Capio – igen

Veckans affärer rapporterar att capio är på väg tillbaka till börsen. Det betyder antingen att ingen ser sig kunna göra snabba cash, dvs att glansdagarna är över för bolaget eller att det inte finns något riskkapitalbolag som har resurserna att hosta upp alla miljarder. 2006 köptes Capio ut från Stockholmsbörsen för 17 miljarder kronor. Alla riskkapitalbolag med självaktning räknar med att dubbla värdet på bolaget innan försäljning (exit).

Nu ska alltså våra pensionsfonder få köpa tillbaka en verksamhet som en gång i tiden slumpades bort för en spottstyver. Prislappen lär inte stanna på 30 miljarder…

Det enda positiva är att vi äntligen får veta hur stor vinsten är på riktigt, bakom alla räntesnurror och skattefiffel. Ska bolaget bli publikt får vi också titta på böckerna.

Förbättrad hälsa för vissa – men klyftorna ökar

Hälsoklyftorna ökar nationellt och regionalt visar Öppna jämförelser folkhälsa 2014. Andelen unga med nedsatt psykiskt välbefinnande ligger kvar på en hög nivå, och kvinnor drabbas oftare än män. På en rad områden har folkhälsan generellt sett blivit bättre, bland annat är det färre som röker dagligen eller som har riskkonsumtion av alkohol. Insjuknandet och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar fortsätter att minska och medellivslängden ökar.

–  Variationerna är dock stora inom landet. Vi ser att klyftorna ökar mellan olika socioekonomiska grupper. Lång utbildning innebär ofta bättre hälsa. För kvinnor utan gymnasieutbildning är hälsoutvecklingen generellt sett sämre, säger Socialstyrelsens projektledare Marianne Aggestam.

Ladda ner eller beställ rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2014

Kapitalisterna kväver vården

Vem vinner när multisjuka i fattiga områden ska slåss om vårdresurser med friska riskkapitalister i Luxemburg?  Hur ska nya Karolinska finansiera verksamheten i de häftiga lokalerna om det offentliga fortsätter ge byggnadsuppdrag åt skattefifflande företag? Vilken roll spelar läkare i den amerikanisering av vården som vi just nu ser?

Läs Roya Hakimnias artikel i Dagens Arena här.

 

En annan vård är möjlig