Övertygande argument mot vinster i vården

5110246671_8571e142e1

Inge Axelsson, har tidigare skrivit i Läkartidningen om att vinster leder till sämre sjukvård. Nu har han nyligen skrivit om saken för en bredare publik på SvD Brännpunkt

 

Han har genomfört en strukturerad översikt av studier inom området vinster i vården och kommit fram till att vinstdrivande sjukhus ger sämre vård än offentliga och non-profitdrivna sjukvårdsinrättningar

Slutsatsen blir:

  • Undvik vård på sjukhus eller sjukhem med vinstkrav.
  • Landstingen bör inte sluta vårdavtal med sådana institutioner.
  • Vinster är patientfientliga.

Läs mer om Socialistiska Läkares syn på privat vård