Oacceptabla löneskillnader mellan manliga och kvinnliga läkare

I Socialistiska Läkares genomgång av lönekartläggningarna de senaste 10 åren (2002–2012) kan vi se att löneskillnaderna kvarstår mellan manliga kvinnliga läkare. Procentuellt har det skett en marginell förändring till det bättre, men i kronor och ören ökar lönegapet mellan kvinnor och män på nästan samtliga nivåer. Det är bara bland de högsta cheferna och AT-läkarna som glappet minskar. Totalt sett har lönegapet ökat från 4 794 kronor i månaden 2002 till 5 773 kronor 2012, trots att andelen kvinnor bland specialister ökar för varje år, vilket snarast borde motverkat klyftan.
Vi tycker att löneskillnaderna är orättvisa och oacceptabla och kräver att Läkarförbundet tar jämställda löner på allvar i framtida förhandlingar. Vi vill se konkreta förslag och aktiv handling så att inte ytterligare tio år passerar utan att någonting händer.

Läs hela debattartikeln i läkartidningen >>