Nolltolerans mot fascism inom vården

Socialistiska läkare uttrycker vårt fulla stöd till de modiga personer som tar ställning mot Sverigedemokraterna på deras turné genom välfärdssverige. Ni är antirasismens sanna hjältar och ni behövs i kampen för ett öppet och medmänskligt Sverige.

Som läkare ser vi att Sverigedemokraternas värderingar och människosyn är oförenlig med vår yrkesetik. Sverigedemokraternas uppdelning av människor utifrån religion, kultur, etnicitet, sexualitet eller innehav av medborgarskap hör inte hemma inom sjukhusets väggar. Därför är Jimmie Åkesson inte välkommen på besök till våra sjukhus.

Som socialister är vi antirasister och antifascister – vi står upp för alla människors lika värde. Sverigedemokraternas tomma uttalanden om “antirasism” och uteslutningar av partimedlemmar döljer varken partiets nazistiska rötter eller fascistiska drag. Fascistiska partier blir inte demokratiska genom valframgång. Därför tar vi ställning mot Sverigedemokraterna och deras politik.

Sverigedemokraterna är invalda i riksdagen, men det betyder inte att deras politik är demokratiskt legitim. De företräder värderingar som det är riktigt att protestera mot. Som vårdpersonal har vi både en rättighet och en skyldighet att freda våra arbetsplatser från värderingar och propaganda som inte är förenliga med god vård och medmänsklighet.

Därför uttrycker vi vår respekt och fulla stöd till alla er som tar ställning. Ni har mött motstånd från chefer och ledningar, samt fått utstå hot mot er egen trygghet. Fortsätt att stå på er! Tvivla aldrig på er övertygelse om alla människors lika värde och det riktiga i att protestera.

Socialistiska Läkare

En annan vård är möjlig