Motpol hos arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Föreningen har idag lämnat in ett hundratal gamla nummer av tidningen Motpol till arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. De finns nu tillgängliga för alla att läsa och begrunda. Dessutom har vi restex av ett stort antal nummer som inom kort kommer att kunna beställas här på hemsidan för dig som är intresserad!

Besök arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Motpol finns även att tillgå på många av landets medicinska bibliotek.