Läkarupprop för en bättre sjukvård. Skriv under du också!

I Sverige har en grupp läkare startat ett upprop. De kräver följande:

  • Vi vill ha en sjukvård som styrs utifrån patientens behov.
  • Vi vill ha en sjukvård där vi får agera utifrån vår professionalitet.
  • Vi vill ägna oss åt det vi är utbildade för; att vara goda doktorer som tar hand om patienter på ett kunnigt, etiskt och empatiskt sätt.
  • Låt oss få detta utrymme!

Detta är inte ett upprop på initiativ av Socialistiska Läkare, men vi uppmanar självklart alla våra medlemmar och sympatisörer att skriva under!

Skriv under uppropet här >>