Samhällskroppen – Tidskrift för radikal sjukvårdsdebatt

Socialistiska Läkare släpper första numret av tidningen Samhällskroppen på temat Vård i Uppror! Vi vill skapa ett utrymme för vårdens samtliga professioner och deras patienter att uttrycka sig om aktuella ämnen, binda samman och informera om deras kamp för en bättre vård.

Läs mer här www.samhallskroppen.se