En annan vård är möjlig: Öppet möte i Umeå

torsdag, den 27/10, håller Socialistiska Läkare Umeå öppet möte.

En annan vård är möjlig och på mötet pratar vi om varför och hur.

Vi kommer hålla korta ”föreläsningar” om:

– Socialism
– Folkhälsa
– Genus i medicien
– Socialistiska Läkare som förening och varför det är viktigt att som läkare engagera sig.

Vi bjuder på fika från klockan 17.00, själva föreläsningarna början 17.30 och efteråt kommer det finnas tid för frågor och diskussion.

Vi håller till på Norrlands Universitetssjukhus, i Patologikorridoren i rum 9, nedanför Medicinska Biblioteket.

Har du några frågor kontakta Ida på ida@socialistiskalakare.se

VÄLKOMNA!