Die in utanför Södersjukhuset

Vi lägger oss utanför Södersjukhuset i protest mot nedskärningar, privatiseringar, resursbrist, new public managment (NPM), marknadsanpassningar och vinstuttag ur välfärden. Vi är patienter och vårdpersonal. Vi stödjer de läkaruppror, barnmorskeuppror och sjuksköterskeuppror som har påtalat samma sak. Med vår aktion vill vi visa hur stora delar av välfärden är döende. Vi agerar samtidigt som politiska aktivist-vårdgivare: välfärden får inte dö. Alla som håller med uppmanas att samla ihop alla man känner och återses på Medborgarplatsen lördagen den 21 september för att delta i Folkkampanj för Gemensam Välfärd :s stora manifestation som startar kl 13:00