Alla inlägg av Elisabet Appelgren

Dags för ett SOCIALISTISKT SVAR PÅ VÅRDKRISEN

Lördag den 8e april kl 11-14 på ABF-huset i Stockholm:

VÅRENS VIKTIGASTE, ROLIGASTE OCH RÖDASTE VÅRDPOLITISKA TEMADAG!

-Hur ser en socialistisk sjukvård ut?

-Vem arbetar där -och med vad?

Socialistiska svar fordrar socialistiska frågor. I den vårdpolitiska debatten i media och på arbetsplatser stannar ofta diskussionen kring vårdplatsbristen, sköterskelöner eller ifall ett vinsttak på 7% är den rätta nivån. De flesta av våra kamper är defensiva, sällan får vi tillfälle att diskutera hur en socialistisk hälso- och sjukvårdspolitik ser ut. Under denna dag ställer vi frågor som handlar om målet för den vårdpolitiska kampen och medlen som vi kan använda för att uppnå en sjukvård som är jämlik och av god kvalitet för såväl patienter som vårdarbetare.

Program:
11.00-11.10 Introduktion från Socialistiska läkares styrelse

11.10-11.25 Hur har de ekonomiska och politiska förutsättningarna för svensk sjukvård förändrats? John Lapidus. Doktor i ekonomisk historia vid Göteborgs Universitet, forskar om sentida förändringar i den svenska välfärdsmodellen. Aktiv i privatiseringsdebatten.

11.25-11.40 Vart vill vi komma? Mani Schutzberg. Aktivist, läkare och doktorand i den praktiska kunskapens teori på Södertörns högskola kommer prata om behovet av radikala sjukvårdsutopier

11.45-12.45 Panelsamtal
Sunera Sadacali. Specialistläkare i allmänmedicin, utbildad i Madrid. Var där engagerad i de stora vårdprotester där en vårdarbetarstrejk stoppade privatiseringar. Frihetlig aktivist.

Katja Raetz. Sjuksköterska på Jordbro vårdcentral, specialiserad på äldrevård. Vårdpolitiskt engagerad inom ramen för vårdförbundet och som medlem i Rättvisepartiet socialisterna.

Karin Rågsjö. Riksdagsledamot i socialutskottet och vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson. Har i riksdagen ifrågasatt nedläggningen av Sollefteå BB och vinster i välfärden.

Mani Schutzberg. Aktivist, läkare och doktorand i den praktiska kunskapens teori på Södertörns högskola.

John Lapidus. Doktor i ekonomisk historia vid Göteborgs Universitet, forskar om sentida förändringar i den svenska välfärdsmodellen. Aktiv i privatiseringsdebatten.

Moderator: Theo Bodin. Forskare och arbets- och miljömedicinare. Regionfullmäktigeledamot för vänsterpartiet och tidigare ordförande för Socialistiska läkare.

12.45 – 13.00 PAUS

13.00-14.00 Avslutande öppen diskussion

VÄLKOMMEN VÅRDARBETARE, PATIENTER OCH ALLMÄNHET!

Mer information hittar du här:

https://www.facebook.com/events/918795714889808

 

Efter gemensam lunch på närliggande restaurang följer

SOCIALISTISKA LÄKARES ÅRSMÖTE

på SAC-huset kl 16.00-18.00. Betalar du medlemsavgift senast innan årsmötet börjar är du välkommen! Personer som inte är läkare eller läkarstudenter är välkomna som stödmedlemmar.

 

Svårare bli sjukskriven vid stress

Minskade möjligheter för läkare att erbjuda sjukskrivning i samband med stressrelaterad sjuklighet.

http://www.ka.se/svarare-att-bli-sjukskriven-vid-stress

YTTERLIGARE FÖRSÄMRING AV ASYLREGLER

 DETTA GÖR VI – DETTA KAN DU GÖRA

Regeringen har lagt fram en promemoria om ändrade asylregler, vilken nu är ute för remissvar från fackföreningar och frivilligorganisationer. Förslaget inskränker starkt möjligheterna att att i Sverige få skydd undan krig och förföljelse, genom:

-Tillfälliga uppehållstillstånd.

-Begränsad anhörigåterförening.

-Skärpta försörjningskrav.

-Inget beviljande av uppehållstillstånd för synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter.

-Ingen rätt till uppehållstillstånd för övriga skyddsbehövande.

Svensk och internationell forskning visar att sådana förändringar medför försämrad integration så väl som allvarliga hälsorisker. I kliniken manifesterar sig detta som svåra depressioner, uppgivenhet, stressyndrom, suicidförsök och försämrad fysisk hälsa. Minskade möjligheter till anhöriginvandring får som konsekvens att fler riskerar sina liv på vägar och hav. Tidsbegränsade uppehållstillstånd leder till att människor tvingas gå under jorden när de inte kan återvända till sina hemländer, men heller inte får tillåtelse att stanna här.

Genom att förvägra de människor som söker skydd i Sverige en möjlighet till liv och hälsa i vårt land, bygger vi ett samhälle där rätten till hälsa inte gäller alla utan baseras på tillgången eller avsaknaden av juridiska dokument.

Socialistiska läkare kritiserar starkt regeringens alltmer restriktiva flyktingpolitik. För närvarande formulerar vi ett remissvar till regeringen för att belysa de risker och etiska betänkligheter de föreslagna förändringarna av asylreglerna innebär. Vi uppmanar andra organisationer som delar vår värdegrund att inkomma med eget remissvar till regeringskansliet. Alla svar som inkommer innan den 10 mars registreras och beaktas.

DETTA KAN DU GÖRA:

Skriv under Folkkampanjen för asylrätt:
http://www.folkkampanjforasylratt.se/

LÄS MER:

Regeringens pressmeddelande som sammanfattar förslagen:
http://www.regeringen.se/…/forslag-om-att-tillfalligt-begr…/

Debattinlägg i Läkartidningen:
http://www.lakartidningen.se/…/Forbundet-och-sallskapet-bo…/